Celkové množstvo produktov: 256 429

Rozmer: 95x45 cm