Obchodné podmienky

Tento veľkoobchodný eshop je určený iba pre nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja (pre firmy a podnikajúce fyzické osoby).

Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia obchodnými podmienkami alebo príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.

Na nákupy vykonané v rozpore s obchodnými podmienkami sa nevzťahuje záruka a iné garancie.
Ceny sú uvedené bez DPH.

V prípade, že získate obratovú zľavu Vám budú ceny zobrazené už po zľave.

1. Základné ustanovenia

Pred nákupom je nutné sa najprv zaregistrovať. Nákup v tomto internetovom veľkoobchode je určený iba pre živnostníkov a firmy s platným živnostenským listom. Až po registrácii a následnom prihlásení sa Vám zobrazia ceny pri jednotlivých položkách.

Upozornenie

Fotografie produktov sú iba ilustračné a nemusia úplne presne odpovedať skutočnému prevedeniu a farebnému odtieňu (zobrazený odtieň závisí aj na farebnom nastavení monitora atď.). Prípadné dekorácie nie sú súčasťou výrobku, ak tak nie je v popise uvedené. Texty popisov výrobkov sú z informačných zdrojov výrobcov.

2. Elektronická fakturácia

Faktúru v papierovej podobe od 1.6.2015 nezasielame. Do tohto dátumu sme tlačili faktúru aj dodací list, ktorý ale zostával u nás a Vám sa zasielala len faktúra. Teraz tlačíme iba dodací list, ktorý je zasielaný s objednávkou. Tento dodací list potrebujú naši zamestnanci na to, aby Vám správne nachystali objednávku. Faktúru nájdete vo svojej osobnej karte, ako aj všetky predchádzajúce. Tiež je zasielaná na e-mail.

Elektronická fakturácia je moderný, ekologický, jednoduchý a efektívny spôsob odovzdávania daňových dokladov.

Výhody:

 • jednoduchá dohľadateľnosť
 • prehľadnosť
 • úspora miesta pri archivácii
 • súlad so zákonmi ČR
 • šetrenie životného prostredia

S vytvorením objednávky tak vyjadríte svoj súhlas so zasielaním a používaním elektronických daňových dokladov. Sami sa tak rozhodnete, či si doklad vytlačíte alebo iba ponecháte v elektronickej podobe vo Vašej osobnej karte.

Ak potrebujete mať k dispozícii nákupnej ceny - môžeme vám tieto tlačiť na dodacom liste, ktorý je s objednávkami zasielaný - toto nastavenie vykonáme na vašu individuálnu písomnú žiadosť.


3. Podmienky dodania


Vynakladáme všetko úsilie pre čo najrýchlejšie dodanie tovaru od chvíle objednávky.

V prípade, že objednáte tovar, ktorý je skladom do 11:00, odošleme Vám tento tovar na celom území Slovenskej republiky v ten istý deň. (Platí iba v pracovné dni). Prepravná spoločnosť GLS aj Geis má na doručenie 24 hodín, takže tovar máte na druhý deň po uskutočnení objednávky na Vašej prevádzke. V prípade, že objednáte tovar po 11:00 hodine, bude odoslaný nasledujúci deň, takže ho máte za 2 dni na svojej prevádzke!

Ak zvolíte ako spôsob platby platbu prevodom na náš účet, bude tovar odoslaný akonáhle sa peniaze pripíšu na náš účet.


Bohužiaľ i u nás môže dôjsť k situácii, kedy nebudeme môcť dodať tovar v stanovenej lehote. V tom prípade Vás budeme vždy kontaktovať a dohodneme sa s Vami na ďalšom postupe (dostanete informáciu o dostupnosti tovaru, ponúkneme Vám iný podobný tovar, vykonáme storno objednávky). Vyhradzujeme si právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že tovar nebude u dodávateľa dostupný. Ak bude nedodaný tovar vopred uhradený a dohodneme sa na storne objednávky, bude Vám čiastka za objednávku vrátená do 7 dní od uskutočnenia dohody.


Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá vzniká samotným dodaním tovaru. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári.


Pokiaľ zvolíte ako spôsob platby platbu prevodom na náš účet, bude pre Vás tovar rezervovaný po dobu 7 dní. Ak po uplynutí tejto lehoty nebude celá čiastka objednávky (vrátane poštovného) pripísaná na náš účet, bude objednávka stornovaná a tovar vrátený do predaja.
Prevádzkovateľ internetového obchodu CARERO s.r.o. nenesie zodpovednosť za zásielky zverené k dodaniu prepravnej spoločnosti GLS alebo Geis. V prípade nedoručenia zásielky nás kontaktujte e-mailom na adrese velkoobchod@carero.cz alebo telefonicky: 04 1228 9909, za účelom prediskutovania veci a dohodnutia reklamácie u prepravnej spoločnosti GLS alebo Geis. Náhradný tovar Vám zašleme či zaplatenú čiastku vyplatíme až po vybavení reklamácie u dopravca. O výsledku budete informovaní.


4. Dropshipping


Pre našich zákazníkov sme pripravili službu zaslania tovaru priamo koncovým zákazníkom (dropshipping). Pri tejto forme vybavovania objednávok vystupuje spol. CARERO s.r.o. iba ako servisná organizácia poskytujúca doručenie tovaru koncovému zákazníkovi, nie ako predajca tovaru. O tomto je predajca povinný koncového zákazníka informovať. Všetky náležitosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s konečným zákazníkom - vystavenie dokladu o nákupe, reklamácie, vrátenie tovaru a ďalšie vybavuje predajca tovaru, nie spol. CARERO s.r.o.
K takýmto objednávkam je účtované dopravné za každú objednávku podľa obchodných podmienok + manipulačný poplatok vo výške 2 € (hlavne na náklady spojené s fakturáciou, balením a administratívou).

V prípade väčšieho objemu tovaru odosielame paletovú prepravou. Tovar, ktorý bude týmto spôsobom odoslané a zákazníkom neprevzaté, budú náklady spojené s týmto spôsobom prepravy účtované zákazníkovi podľa cenníka GEIS.


Ďalšie informácie k tomu Ako nakupovať formou Dropshippingu nájdete v sekcii DROPSHIPPNG.

5. Cenové podmienky


V prípade, že získate obratovú zľavu Vám budú ceny zobrazené už po zľave.


Zoznam tovaru s cenníkom je návrhom kúpnej zmluvy, obsahuje predajnú cenu bez dane z pridanej hodnoty a v obsahu košíka takisto cenu s daňou z pridanej hodnoty. Ceny bez dane sú uvedené pri každej položke tovaru v EUR. K tejto cene sa pripočítava poštovné. K tovaru je vždy priložená faktúra (daňový doklad), ktorý zároveň slúži i ako dodací a záručný list. Odoslaním objednávky s vybraným tovarom vyjadruje zákazník súhlas s obchodnými podmienkami.


Všetky zľavy z veľkoobchodných cien a akčné ponuky sú určené iba zákazníkom, u ktorých neevidujeme pohľadávky po splatnosti.

6. Vrátenie tovaru


Podmienky vrátenia tovaru:

Tovar, ktorý chcete vrátiť, nesmie byť poškodený ani použitý. Musí byť vrátený v pôvodnom obale, vrátane príslušenstva, návodov popr. záručných listov. Pokiaľ bude tovar javiť známky akéhokoľvek použitia, bude tento tovar vrátený späť na Vašu adresu a na Vaše náklady. Alebo po dohovore bude riešený poplatok individuálne v min. výške 40% z ceny tovaru. (Podľa poškodenia tovaru.)
Ku každému tovaru prosím uveďte dôvod vrátenia (tovar nevyhovuje,...).


Pri tovare odobranom na faktúru musí byť faktúra uhradená v splatnosti a jej číslo uvedené pri vrátenom tovare.


V prípade vrátenia tovaru hradíte poplatok 10% z jeho ceny. O tento poplatok bude znížená dobropisovaná čiastka za vrátený tovar.


Po získaní vráteného tovaru Vám budú peniaze za tovar, avšak okrem poštovného (dopravného) a manipulačného poplatku pri službe dropshipping, započítané v nasledujúcej faktúre a to najneskôr v zákonom stanovenej lehote po získaní podpísaného dobropisu, ktorý je na emailovú adresu odberateľa odoslaný bezodkladne po fyzickom získaní a prekontrolovaní tovaru. Po obdržaní vráteného tovaru v hodnote nad 400 €, bude zápočet (dobropis) riešený vždy individuálne.

Čiastku za vrátený tovar je možné takisto odpočítať pri ďalšej objednávke. Vami potvrdený dobropis bude následne pridaný k faktúre tejto objednávky.


Zaslanie vráteného tovaru späť na dobierku nie je možné a všetky takéto zásielky sú ihneď odmietnuté a vrátené späť odosielateľovi, ktorý si takisto uhradí náklady s tým spojené.


Kroky vrátenia tovaru:

 • starostlivo si prosím prečítajte podmienky vrátenia tovaru
 • skontaktujte nás mailom (velkoobchod@carero.cz) alebo telefonicky 04 1228 9909
 • do mailu alebo telefónu uveďte číslo faktúry a ID tovaru, ktoré si prajete vrátiť
  my Vám povieme, či tento tovar vrátiť môžete alebo nie (v tomto prípade by Vám bolo povedané, prečo ho nemôžete vrátiť)
 • následne vyčkajte príjazdu prepravnej spoločnosti (poplatok 2 €)
 • počkajte na naše vyjadrenie, po prekontrolovaní tovaru Vás budeme kontaktovať

7. Reklamácie

Podmienky reklamácie nájdete v sekcii Reklamácie.


8. Doprava

Cena prepravy pre ČR a SR je dostupná v sekcii Ceny dopravy.

Zaujíma Vás ako sa registrovať a nakupovať vo veľkoobchodnom eshope? Bližšie informácie nájdete v sekcii Ako nakupovať alebo Ako sa registrovať.

9. Obrázky a texty

U niektorých produktov môžu byť fotografie len ilustračné, čo znamená, že sa môže líšiť farebný odtieň produktu, obrázok alebo sa môže mierne líšiť jeho vykonanie. Jednotlivé produkty sú doplnené texty, v ktorých je približne popísaný a je doplnený o rozmery. Tie môžu obsahovať odchyku + - 2 cm. Tiež váha uvedená u jednotlivých produktov je len orientačná.

10. Súhlas so zasielaním obchodných podmienok

Súhlasím so zasielaním obchodných oznámení pomocou nástrojov elektronickej komunikácie, najmä elektronickej pošty, v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti.


Ak si prajete svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení CARERO sro na vašú emailovú adresu a mobilné číslo odvolať, napíšte prosím na marketing@carero.cz

11. Zľavy

Zľavy podľa kvartálnych obratov


Ponúkame možnosť získať trvalé zľavy podľa dosiahnutého kvartálneho obratu za predchádzajúci štvrťrok. To znamená, že výšku zľavy určuje obrat dosiahnutý počas predchádzajúceho štvrťroka.


Zľavy podľa kvartálneho obratu sú nasledujúce:


nad 2 000 € - 1%
nad 4 000 € - 2%
nad 7 300 € - 3%
nad 12 250 € - 4%
nad 20 400 € - 5%
nad 30 600 € - 6%


Uvedené obraty sú bez DPH. Zľavy sú platné po dobu nasledujúceho štvrťroka.


Upozorňujeme, že:

 • pri vykonávaní jednotlivých akcií je vždy napísané, či sa zľavy sčítajú s obratovými alebo nie.
 • obratová zľava nie je nároková a môže Vám byť odňatá bez udania dôvodu.

11. EET

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Príjemca tržby eviduje tržby v zjednodušenom režime, tzn. je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane najneskôr do 5 dní.

Vytvorením objednávky zároveň kupujúci súhlasí s prevzatím účtenky na webe elektronicky.