Zľavy

Zľavy podľa kvartálnych obratov


Ponúkame možnosť získať trvalé zľavy podľa dosiahnutého kvartálneho obratu za predchádzajúci štvrťrok. To znamená, že výšku zľavy určuje obrat dosiahnutý počas predchádzajúceho štvrťroka.


Zľavy podľa kvartálneho obratu sú nasledujúce:


nad 2 000 € - 1%
nad 4 000 € - 2%
nad 7 300 € - 3%
nad 12 250 € - 4%
nad 20 400 € - 5%
nad 30 600 € - 6%


Uvedené obraty sú bez DPH. Zľavy sú platné po dobu nasledujúceho štvrťroka.


Upozorňujeme, že:

  • pri vykonávaní jednotlivých akcií je vždy napísané, či sa zľavy sčítajú s obratovými alebo nie.
  • obratová zľava nie je nároková a môže Vám byť odňatá bez udania dôvodu.