Náš tím

Vedenie spoločnosti

Bc. Robert Cienciala

Mgr. Renata Ciencialová

COO - prevádzkový riaditeľ

Jaroslav Ohlídal

Asistentka vedenia spoločnosti

Bc. Marcela Heczková, MBA


Fakturácia, reklamácie a komunikácia so zákazníkmi

Kateřina Dudová

Pavlína Heclová

Radim Placzek

Marketing

Bc. Petra Burgerová

Ing. Zuzana Horáková


Produktoví manažéri

Robert Kulka

Andrea Sabelová

Monika Juroszková

Ing. Marek Madeja

Obchodný zástupca

Robert Kyselica

Logistika

Roman Szpyrc