Náš tím

Vedenie spoločnosti

Bc. Robert Cienciala

Mgr. Renata Ciencialová

COO - prevádzkový riaditeľ

Jaroslav Ohlídal


Fakturácia, reklamácie a komunikácia so zákazníkmi

Kateřina Dudová

Pavlína Heclová

Radim Placzek

Žaneta Molischová


Marketing

Bc. Petra Burgerová

Ing. Zuzana Horáková

Ing. Monika Pyszko Mitręga

Tomáš Rašovský


Produktoví manažéri

Ing. Marek Madeja

Robert Kulka

Andrea Sabelová

Monika Juroszková

Ing. Lucie Kröhnová

Nákupčí

Bc. Martina Kendzierská

Obchodný zástupca

Robert Kyselica

Petr Janík

Martina Vitková

Logistika

Ing. Michal Polok

Účetní

Kamil Kocourek