Náš tím

edenie spoločnosti

Bc. Robert Cienciala

Mgr. Renata Ciencialová

COO - prevádzkový riaditeľ

Jaroslav Ohlídal


Starostlivosť o zákaznikov

Soňa Šustíková

Pavlína Walachová

Marketing

Ing. Zuzana Horáková

Tomáš Rašovský


Produktoví manažéri

Robert Kulka

Monika Juroszková

Andrea Pekárová

Obchodný zástupca

Petr Janík

Andrea Sabelová

Martina Vitková

Finančné oddělenie

Beata Kowalová

Pavlína Heclová

Reklamácie

Radim Placzek


Logistika a sklad

Jiří Engel