Náš tím

Vedenie spoločnosti

Bc. Robert Cienciala

Mgr. Renata Ciencialová

COO - prevádzkový riaditeľ

Jaroslav Ohlídal

Asistentka vedenia spoločnosti

Jana Beková


Fakturácia, reklamácie a komunikácia so zákazníkmi

Renata Lubojacká

Pavlína Heclová

Radim Placzek

Marketing

Bc. Pavla Sikorová

Ing. Zuzana Horáková


Produktoví manažéri

Robert Kulka

Andrea Sabelová

Monika Juroszková

Ing. Marek Madeja

Obchodný zástupca

Robert Kyselica

Logistika

Roman Szpyrc