Náš tím

Vedenie spoločnosti

Bc. Robert Cienciala

Mgr. Renata Ciencialová

Asistentka vedenia spoločnosti

Jana Beková


Fakturácia, reklamácie a komunikácia so zákazníkmi

Petra Kluzová

Pavlína Heclová

Marketing

Bc. Pavla Sikorová

Ing. Nikol Procházková

Šárka Reková

Ing. Zuzana Horáková

Produktoví manažéri

Robert Kulka

Andrea Sabelová

Monika Juroszková

Obchodný zástupca

Robert Kyselica

Logistika

Roman Szpyrc