Náš tím

edenie spoločnosti

Bc. Robert Cienciala

Mgr. Renata Ciencialová

COO - prevádzkový riaditeľ

Jaroslav Ohlídal


Fakturácia, reklamácie a komunikácia so zákazníkmi

Kateřina Dudová

Pavlína Heclová

Radim Placzek

Žaneta Molischová


Marketing

Bc. Petra Burgerová

Ing. Zuzana Horáková

Tomáš Rašovský


Produktoví manažéri

Ing. Marek Madeja

Robert Kulka

Andrea Sabelová

Monika Juroszková


Obchodný zástupca

Petr Janík

Martina Vitková


Logistika

Ing. Michal Polok

Účetní

Beata Kowalová