Náš tím

Vedenie spoločnosti

Bc. Robert Cienciala

Mgr. Renata Ciencialová

Obchodný riaditeľ

Jiří Vávra

Starostlivosť o zákazníkov

Martina Vitková

Marketing

Ing. Zuzana Horáková

Tomáš Rašovský

Produktoví manažéri

Robert Kulka

Monika Juroszková

Andrea Pekárová

Roksana Kulisa

Magdaléna Małyjurková, DiS.

Obchodný zástupca

Andrea Sabelová

Lukáš Pariža

Kateřina Strnišťová

Petr Till

Finančné oddelenie

Pavlína Heclová

Reklamácie

Pavlína Walachová, DiS.

Sklad a logistika

Jiří Engel