Vrátenie tovaru


Zásady vrátenia tovaru:
Tovar, ktorý chcete vrátiť, nesmie byť poškodený alebo použitý. Nesmie sa používať, používať ani používať. Musí byť vrátený v pôvodnom obale vrátane príslušenstva, návodu na použitie alebo záručného listu.

Tovar je možné vrátiť maximálne do 3 mesiacov od dátumu vystavenia faktúry. Pri každej položke uveďte dôvod vrátenia (nevhodná, nevyzdvihnutá...).
U tovaru zakúpeného na faktúru musia byť faktúry uhradené v lehote splatnosti.

V prípade vrátenia tovaru zaplatíte poplatok vo výške 20 % z ceny tovaru, minimálne však 9 € bez DPH za 1 zásielku. Tento poplatok sa zníži o sumu kreditu za vrátený tovar.

Kroky vrácení zboží a náležitosti zásilky
1. Pozorne si prečítajte zásady vrátenia tovaru.
2. Kontaktujte nás e-mailom (reklamace@carero.cz).
3. Vyplňte formulár priložený v zásielke.
Odkaz nájdete tu: FORMULÁR NA VRÁTENIE TOVARU
4. Krabicu označte nápisom "Vrátenie tovaru".
5. Tovar zašlite na adresu CARERO s.r.o., Jablunkov 994, 739 91 Jablunkov
6. Po kontrole vám budú vystavené dobropisy a budete kontaktovaní ohľadom ďalšieho postupu.


Zaslanie vráteného tovaru späť na dobierku nie je možné a všetky takéto zásielky sú okamžite odmietnuté a vrátené odosielateľovi, ktorý bude zodpovedný aj za súvisiace náklady.


Vyhradzujeme si právo neprijať tovar z dôvodu poškodenia, neoriginálneho alebo poškodeného obalu a tovar, ktorý ste zakúpili pred viac ako 3 mesiacmi.