Reklamácie

Tovar je možné reklamovať hlavne z dôvodu výrobných chýb. Reklamácie vrátane odstránenia chyby sa obvykle vybavujú do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pred odoslaním reklamácie nás najlepšie vopred kontaktujte mailom alebo telefonicky s presným popisom chyby. Pokiaľ je to možné, zároveň nám mailom zašlite fotografie chyby. Vyplňte prosím tiež Reklamačný formlár, ktorý zašlite spolu s tovarom. Reklamačný formulár môžete využiť svoj, prípadne tu je voľne k dispozícii. Sťahujte TU.


Reklamovaný tovar zasielajte na nižšie uvedené adresy. Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru hradí kupujúci. Náklady na spätné zaslanie tovaru po vybavení reklamácie hradíme my.

U reklamovaného tovaru musí byť písomná informácia (reklamačný protokol) s informáciou k reklamácií.
V prípade, že k reklamácia dorazí bez písomnej informácie nebude reklamácia vybavená v termíne.
Vždy je nutné tento doklad dodať spoločne so tovaru, aby sme hneď mohli reklamáciu riešiť.


Ponúkame takisto službu zvozu reklamovaného tovaru. Tento zvoz je spoplatnený čiastkou 2 €.

V prípade, že máte záujem o vyzdvihnutie reklamácie, kontaktujte nás na velkoobchod@carero.cz alebo na telefónnom čísle 04/1228 9909. Vyzdvihnúť tovar je možné i priamo u Vášho zákazníka, v maili stačí uviesť dátum vyzdvihnutia, adresu zákazníka a telefonický kontakt.

Všetky zásielky, ktoré budeme od zákazníka vyzdvihovať musia byť správne zabalené a nesmú presahovať maximálné požadované parametre spoločnosti Geis.

Možné maximálné parametre:

  • Jednen kus = jedna zásilka
  • Max. hmotnosť zásilky do 50 kg
  • 2x výška + 2x šírka + dlžka < 3 m


Pro jednotlivé rozmery platí:

  • max. 80 cm šírka
  • max. výška 60 cm
  • max. 200 cm dlžka

Základom správneho balenia je pevný, nepoškodený a najlepšie nový kartón. Akýkoľvek tovar vo vnútri kartónu je potrebné naozaj dobre zafixovať, aby sa nemohol pohnúť do akéhokoľvek smeru a poškodiť sa. Dôležité je myslieť aj na to, aby sa pri prevoze nepoškodil. Ak bude prepravná spoločnosť účtovať dodatočné náklady vo výške 10 € za spätne zabalenú zásilku, tato čiastka bude následne účtovaná zákazníkovi.

V prípade reklamácie u dropshippingových zákazníkov budú dodatočné náklady spojené s nesprávnym zabalením účtované obchodníkovi a nie koncovému zákazníkovi.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

1. Poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí).

Zdôrazňujeme, že v prípade mechanického poškodenia dodaného tovaru (zjavne spôsobeného prepravou) je tento tovar nutné reklamovať do 2 pracovných dní od uskutočnenia prepravy. Na tieto poškodenia sa totiž nevzťahuje záruka výrobcu a je teda nutné reklamovať u prepravca. Toto sa týka hlavne nábytku a plastového tovaru (napr. vedierka, vaničky, kočiariky pre bábiky, šmýkačky, apod.) Dôrazne preto odporúčame vykonanie kontroly IHNEĎ po doručení. V prípade zistenia poruchy nás bezodkladne kontaktujte (najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia). Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad!


Poškodený obal (škatule, tovar) prosím sfoťte, popíšte a zašlite nám na mail velkoobchod@carero.cz. Vašu sťažnosť predáme k riešeniu danému prepravcovi a po jeho vyjadrení Vás budeme kontaktovať o ďalších možnostiach.


2. Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú.
3. Neodborným zaobchádzaním.
4. Tovar bol poškodený živlami.
5. Ak tovar bol podaný na reklamáciu neskoro tzn. výrobok, či tovar bol používaný i pri zistení chyby ďalej - nárok na reklamáciu zaniká.


UPOZORNENIE: Tovar na reklamáciu nie je možné zasielať na dobierku!