Reklamácie

Tovar je možné reklamovať hlavne z dôvodu výrobných chýb. Reklamácie vrátane odstránenia chyby sa obvykle vybavujú do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pred odoslaním reklamácie nás najlepšie vopred kontaktujte mailom alebo telefonicky s presným popisom chyby. Pokiaľ je to možné, zároveň nám mailom zašlite fotografie chyby.


Reklamovaný tovar zasielajte na nižšie uvedené adresy. Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru hradí kupujúci. Náklady na spätné zaslanie tovaru po vybavení reklamácie hradíme my.

U reklamovaného tovaru musí byť písomná informácia (reklamačný protokol) s informáciou k reklamácií.
V prípade, že k reklamácia dorazí bez písomnej informácie nebude reklamácia vybavená v termíne.
Vždy je nutné tento doklad dodať spoločne so tovaru, aby sme hneď mohli reklamáciu riešiť.


Ponúkame takisto službu zvozu reklamovaného tovaru. Tento zvoz je spoplatnený čiastkou 2 €.

V prípade, že máte záujem o vyzdvihnutie reklamácie, kontaktujte nás na velkoobchod@carero.cz alebo na telefónnom čísle 04/1228 9909. Vyzdvihnúť tovar je možné i priamo u Vášho zákazníka, v maili stačí uviesť dátum vyzdvihnutia, adresu zákazníka a telefonický kontakt.

Všetky zásielky, ktoré budeme od zákazníka vyzdvihovať musia byť správne zabalené a nesmú presahovať maximálné požadované parametre spoločnosti Geis.

Možné maximálné parametre:

  • Jednen kus = jedna zásilka
  • Max. hmotnosť zásilky do 50 kg
  • 2x výška + 2x šírka + dlžka < 3 m


Pro jednotlivé rozmery platí:

  • max. 80 cm šírka
  • max. výška 60 cm
  • max. 200 cm dlžka

Základom správneho balenia je pevný, nepoškodený a najlepšie nový kartón. Akýkoľvek tovar vo vnútri kartónu je potrebné naozaj dobre zafixovať, aby sa nemohol pohnúť do akéhokoľvek smeru a poškodiť sa. Dôležité je myslieť aj na to, aby sa pri prevoze nepoškodil. Ak bude prepravná spoločnosť účtovať dodatočné náklady vo výške 10 € za spätne zabalenú zásilku, tato čiastka bude následne účtovaná zákazníkovi.

V prípade reklamácie u dropshippingových zákazníkov budú dodatočné náklady spojené s nesprávnym zabalením účtované obchodníkovi a nie koncovému zákazníkovi.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

1. Poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí).

Zdôrazňujeme, že v prípade mechanického poškodenia dodaného tovaru (zjavne spôsobeného prepravou) je tento tovar nutné reklamovať do 2 pracovných dní od uskutočnenia prepravy. Na tieto poškodenia sa totiž nevzťahuje záruka výrobcu a je teda nutné reklamovať u prepravca. Toto sa týka hlavne nábytku a plastového tovaru (napr. vedierka, vaničky, kočiariky pre bábiky, šmýkačky, apod.) Dôrazne preto odporúčame vykonanie kontroly IHNEĎ po doručení. V prípade zistenia poruchy nás bezodkladne kontaktujte (najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia). Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad!


Poškodený obal (škatule, tovar) prosím sfoťte, popíšte a zašlite nám na mail velkoobchod@carero.cz. Vašu sťažnosť predáme k riešeniu danému prepravcovi a po jeho vyjadrení Vás budeme kontaktovať o ďalších možnostiach.


2. Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú.
3. Neodborným zaobchádzaním.
4. Tovar bol poškodený živlami.
5. Ak tovar bol podaný na reklamáciu neskoro tzn. výrobok, či tovar bol používaný i pri zistení chyby ďalej - nárok na reklamáciu zaniká.


UPOZORNENIE: Tovar na reklamáciu nie je možné zasielať na dobierku!