Celkové množstvo produktov: 195 196

Veľkosť: Obvod 90 cm