Celkové množstvo produktov: 316 397

Nosnosť: Do 20 kg