Celkové množstvo produktov: 301 881

Rozmer: 95x50 cm