Celkové množstvo produktov: 275 409

Rozmer: 95x45 cm