Celkové množstvo produktov: 202 213

Rozmer: 95x45 cm