Celkové množstvo produktov: 301 690

Farba: Zelená