Celkové množstvo produktov: 316 691

Dĺžka rukáva: 25 cm