Celkové množstvo produktov: 316 691

Dĺžka chrbta: 35 cm