Celkové množstvo produktov: 316 397

Šírka chrbta: 18 cm