Celkové množstvo produktov: 256 405

Dĺžka chrbta: 36 cm