Celkové množstvo produktov: 301 690

Dĺžka chrbta: 36 cm