Celkové množstvo produktov: 316 397

Dĺžka chrbta: 33 cm