Celkové množstvo produktov: 256 429

Hrúbka: 6-10 cm