Celkové množstvo produktov: 280 938

Rozmer: 120x60 cm