Celkové množstvo produktov: 195 196

Rozmer: 120x60 cm