Aktuality

JAR PLNÁ ODMIEN

Publikované: 6.4.2022

JAR PLNÁ ODMIEN

Jar plná odměn

Získajte elektroniku v hodnote až 1 100 € za vaše nákupy!

S akciou JAR PLNÁ ODMIEN si môže urobiť radosť úplne každý!


ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ?
Vybranú kvalitnú elektroniku.

ČO PRE TO UROBIŤ?
Nakupovať v CARERU. Základnou podmienkou pre získanie odmeny je dosiahnutie obratov v určitej minimálnej výške v každom z mesiacov, teda v apríli, máji aj júni 2022.

AKÉ DARČEKY MÔŽETE ZÍSKAŤ?

jar plna odmien taublka

AKO SA ZAPOJIŤ?
Stačí nakupovať, ako ste zvyknutí, a po skončení a vyhodnotení akcie objednať vybranú elektroniku.
V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať svojho obchodníka v CARERU na niektorom z uvedených kontaktov: Martina Vítková (vitkova@carero.cz; +420 602 579 631)
Petr Janík (janik@carero.cz; +420 725 419 657)

Kompletné pravidlá marketingovej akcie „JAR PLNÁ ODMIEN“ („MKT 1/22“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Obchodná spoločnosť CARERO, s.r.o., IČO: 28108272, DIČ: CZ28108272, so sídlom Písek 311, 739 84 Písek u Jablunkova, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 341456 (ďalej len „CARERO“) organizuje akciu „JAR PLNÁ ODMIEN“ (marketingová akcia „MKT 1/22“, ďalej len „Akcia“), a týmto stanovuje jej pravidlá a podmienky.

2. Akcia je určená zákazníkom CARERO, ktorí majú účet na veľkoobchodnom webe velkoobchod.carero.sk.

II. Čas trvania

1. Akcia prebieha v termíne od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022.

III. Základné podmienky účasti

1. Na akcii sa môže zúčastniť každý zákazník CARERO zaregistrovaný na webovej stránke velkoobchod.carero.cz, ak splní podmienky Akcie uvedené v týchto pravidlách, najmä, nie však výlučne:

a. je právnická alebo podnikajúca fyzická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky;

b. má kompletne a pravdivo vyplnenú registráciu na velkoobchod.carero.sk;

c. nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu ku CARERO, ako aj k osobám s CARERO personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.

2. Zákazník sa stáva Účastníkom Akcie (ďalej len „Účastník“) odoslaním objednávky ktoréhokoľvek zo Zvýhodnených produktov v dobe trvania Akcie, pokiaľ zaslaním e-mailu CARERO neoznámi, že nemá záujem o účasť v Akcii a nesúhlasí s pravidlami Akcie, a to na adresu janik@carero.cz alebo vitkova@carero.cz.

3. Z Akcie budú vylúčení tí, ktorí:

a. Nesplnia podmienky Akcie uvedené v týchto pravidlách;

b. Budú konať v rozpore so zákonom / alebo s dobrými mravmi / alebo sa dopustia podvodu v súvislosti s Akciou;

c. Neplnia svoje zmluvné záväzky voči CARERO, najmä potom tí, u ktorých bude CARERO evidovať v priebehu konania Akcie a v priebehu vyhodnotenia Akcie omeškanie v splatnosti faktúr.

4. V prípade vylúčenia Účastníka nemá tiež Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.

IV. Predmet akcie

1. Účastníci Akcie majú možnosť zvýhodneného nákupu práve jedného zo Zvýhodnených produktov (body IV. 2. a) – k)), pri splnení daných podmienok (ďalej len „Zvýhodnený produkt“).

2. Podmienky, ktoré musí Účastník splniť pre dosiahnutie možnosti zvýhodneného nákupu Zvýhodneného produktu, sú:

a) obrat Účastníka realizovaný v CARERO v každom mesiaci počas trvania Akcie dosahujúci minimálnu hodnotu 400 € bez DPH oprávňuje Účastníka na nákup Zvýhodneného produktu rýchlovarná kanvica Gallet BOU 745 Quenza;

b) obrat Účastníka realizovaný v CARERO v každom mesiaci počas trvania Akcie dosahujúci minimálnu hodnotu 800 € bez DPH oprávňuje Účastníka na nákup Zvýhodneného produktu tyčový mixér BOSCH MSM2650B;

c) obrat Účastníka realizovaný v CARERO v každom mesiaci počas trvania Akcie dosahujúci minimálnu hodnotu 1 200 € bez DPH oprávňuje Účastníka na nákup Zvýhodneného produktu inteligentné hodinky Amazfit GTS;

d) obrat Účastníka realizovaný v CARERO v každom mesiaci počas trvania Akcie dosahujúci minimálnu hodnotu 2 000 € bez DPH oprávňuje Účastníka na nákup Zvýhodneného produktu sonická zubná kefka Philips Sonicare ProtectiveClean White HX6830/53;

e) obrat Účastníka realizovaný v CARERO v každom mesiaci počas trvania Akcie dosahujúci minimálnu hodnotu 3 000 € bez DPH oprávňuje Účastníka na nákup Zvýhodneného produktu kávovar NESPRESSO De'Longhi EN 124 R;

f) obrat Účastníka realizovaný v CARERO v každom mesiaci počas trvania Akcie dosahujúci minimálnu hodnotu 4 000 € bez DPH oprávňuje Účastníka na nákup Zvýhodneného produktu robotický vysávač iRobot Roomba Combo 113;

g) obrat Účastníka realizovaný v CARERO v každom mesiaci počas trvania Akcie dosahujúci minimálnu hodnotu 6 000 € bez DPH oprávňuje Účastníka na nákup Zvýhodneného produktu elektrická kolobežka Xiaomi Mi Electric Scooter Essential;

h) obrat Účastníka realizovaný v CARERO v každom mesiaci počas trvania Akcie dosahujúci minimálnu hodnotu 10 000 € bez DPH oprávňuje Účastníka na nákup Zvýhodneného produktu teplovzdušná fritéza Philips HD9867/90 Airfryer SMART XXL;

i) obrat Účastníka realizovaný v CARERO v každom mesiaci počas trvania Akcie dosahujúci minimálnu hodnotu 20 000 € bez DPH oprávňuje Účastníka na nákup Zvýhodneného produktu mobilný telefón iPhone 13 128 GB;

j) obrat Účastníka realizovaný v CARERO v každom mesiaci počas trvania Akcie dosahujúci minimálnu hodnotu 30 000 € bez DPH oprávňuje Účastníka na nákup Zvýhodneného produktu notebook ASUS Zenbook 14 UM425UAZ-AM042W Pine Grey celokovový;

k) obrat Účastníka realizovaný v CARERO v každom mesiaci počas trvania Akcie dosahujúci minimálnu hodnotu 40 000 € bez DPH oprávňuje Účastníka na nákup Zvýhodneného produktu televízor 75" LG 75NANO75P.

3. Zvýhodnená cena Zvýhodneného produktu je stanovená na 1 € bez DPH a každý Účastník je oprávnený na nákup práve 1 ks Zvýhodneného produktu po skončení Akcie.

4. Účastníci nemôžu požadovať akékoľvek finančné plnenie v súvislosti s Akciou.

5. Každý Účastník, ktorý nesplnil podmienky pre možnosť zvýhodneného nákupu, berie na vedomie, že v Akcii neuspel, a súhlasí s tým, že mu CARERO nemusí o tomto zasielať špeciálnu informáciu.

6. CARERO vyhodnotí výsledky Akcie najneskôr do 31. 7. 2022.

7. CARERO bude úspešných Účastníkov Akcie kontaktovať elektronicky v deň vyhodnotenia výsledkov Akcie prostredníctvom e-mailu a/alebo telefónneho čísla Účastníka, ktoré uviedol v registrácii na webovej stránke velkoobchod.carero.sk. V rámci tejto komunikácie bude tiež oznámená informácia o tom, ktorý Zvýhodnený produkt si môže objednať.

8. Úspešní Účastníci budú mať možnosť zrealizovať nákup Zvýhodneného produktu najneskôr do 15. 9. 2022.

V. Záverečné ustanovenia

1. CARERO nezodpovedá za udalosti mimo svoju kontrolu a za udalosti, ktoré nemohol pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti predvídať.

2. Ďalej si vyhradzuje právo zrušiť, odložiť alebo upraviť túto Akciu a podmienky Akcie alebo akúkoľvek ich časť bez udania dôvodu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu Akciu skrátiť, prerušiť alebo odvolať či zmeniť jej pravidlá. Usporiadateľ má právo nahradiť možnosť nákupu Zvýhodneného produktu v Akcii za iné produkty rovnakého charakteru v podobnej cenovej hladine. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok účastníka súťaže na náhradu vynaložených nákladov.

3. Na účely Akcie, za účelom vyhodnotenia Akcie a pre informovanie Účastníkov o výsledkoch Akcie, bude CARERO spracovávať osobné údaje Účastníka, a to meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Správcom aj spracovateľom osobných údajov je CARERO. Osobné údaje budú spracovávané po dobu 1 roka po skončení Akcie. Účasť v Akcii je dobrovoľná a spracovanie osobných údajov je potrebné pre účasť v Akcii a bez ich poskytnutia nie je možné sa Akcie zúčastniť. Účastník súhlasí s tým, že CARERO zverejní jeho meno a priezvisko na webových stránkach CARERA, a na sociálnych sieťach, ktoré využíva. Účastník ďalej vyslovuje súhlas s obstaraním a použitím obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov jeho osoby na marketingové účely CARERA, a to po dobu 5 rokov.

4. Pre prípad nejasností týkajúcich sa pravidiel Akcie sú pravidlá umiestnené na stránke velkoobchod.carero.sk/dovolekascarerom.

5. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Akcie.

6. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.

V Jabulunkově, 30. 3. 2022

Zobraziť detail
Reklama do vašich predajní

Publikované: 20.2.2020

Reklama do vašich predajní

Obchodníci s kamennými predajňami, pozor! V poslednej dobe sa od niektorých z vás dozvedáme, že o možnosti mať na predajni reklamné pútače veľa toho neviete. Myslíme si, že je to veľká škoda, pretože medzi aktívnu podporu predaja patria aj marketingové aktivity tohto charakteru.


AKÉ reklamné pútače OD NÁS MÔŽETE MAŤ?

POLEPY DO VÝLOHY - lepia sa na sklo výlohy a farebnú tlač je so "sieťovaným" podkladom, ktorý umožňuje priepustnosť svetla a viditeľnosť skrz. Je možnosť využiť celkový polep výlohy, prípadne len jej časť.

ROLL UP BANNERY - moderný reklamný panel, najčastejšie o rozmere 85 x 200 cm. Ďalšie rozmery 100 x 200 cm, 120 x 200 cm a 150 x 200 cm. Môžete si ho umiestniť kdekoľvek v predajni, pretože je ľahký, prenosný a skladovateľný. Ako vyzerá taký ROLL UP? Tu je ukážka na tovar značky CARETERO:

Roll-upy 3v1


REGÁLY - patria k stene a na hornej lište je reklamný polep značky NEW BABY. VYBRANÝ tovar tejto značky (vo veľkej miere ide o oblečenie) potom rozmiestňujú pomocou háčikov na plochu regálu (V 200 cm x Š 100 cm). Túto reklamnú a zároveň praktickú pomôcku prenajímame na zmluvu.

Ako získať tento regál?

Stredné a menšie predajne:
stredný regál s tovarom New Baby - je nutné objednať a zaplatiť tovar v hodnote cca 400 Euro

Väčšie predajne:
kombinácia jedného, dvoch i troch stredných regálov s tovarom New Baby - je potrebné objednať a zaplatiť tovar v hodnote cca 400 - 800 Euro.

Aké sú ďalšie podmienky a výhody?

  • na prvú takúto extra objednávku je zľava 17% a na všetky ďalšie potom zľava 12%
  • extra objednávka na oblečenie značky NEW BABY znamená to, že obchodník nebude pridávať do tejto objednávky žiaden iný tovar, ktorý na regál nepatrí
  • do poznámky v objednávke je NUTNÉ zapísať ZĽAVA REGÁL NEW BABY
  • faktúry na tieto objednávky budú vždy so splatnosťou 30 dní
  • následne obdržíte na podpis zmluvu o prenájme stojana
  • stojan zasielame s prvou extra objednávkou


KATALÓGY - k dispozícii sú katalógy rôznych značiek. Zakúpiť si ich môžete, najlepšie v rámci objednávky tovaru, v našom veľkoobchode.


PREČO JE TO PRE VÁŠ BYZNYS PRÍNOSNÉ?

  • účelnejšia propagácia - dobre graficky a nápadito spracovaná reklama môže zohrávať rozhodujúcu úlohu u koncového zákazníka, či sa začne o tovar zaujímať, resp. že nakúpi
  • vyšší dopyt zákazníkov - čo je zvyčajne s reklamou tohto typu, je brané ako tovar, ktorý je "in" a budí v zákazníkoch dôveru
  • vkusne spracovaná reklama (aj farebnosťou, tak aby zapadala do konceptu vašej predajne) vám môže vylepšiť celkový dizajn vášho obchodu
  • zvýšite predaj daných (propagovaných) značiek

OBSAH REKLAMY JE spojený so značkou:

CARETERO > TOYZ > NEW BABY > PLAY TO > BAYO

Ak objednávate tovar týchto značiek, tak ste už blízko tomu, aby ste svojmu biznisu pomohli.

Chceme vás k tejto propagačnej činnosti namotivovať a preto sme pripravili dlhodobú možnosť spolupráce, ktorá bude vychádzať z nasledujúcich riadkov.


Hodnota vašej objednávky (počíta sa súčet ceny tovaru bez DPH vyššie uvedených značiek) a náš príspevok na reklamu (týka sa POLEPOV a ROLL UP bannerov):

120 - 200 Euro

náš príspevok na reklamu v hodnote 40 Euro

201 - 400 Euro
náš príspevok na reklamu v hodnote 80 Euro

401 - 800 Euro
náš príspevok na reklamu v hodnote 120 Euro

801 - 1.200 Euro

náš príspevok na reklamu v hodnote 160 Euro

1.201 a viac Euro
náš príspevok na reklamu v hodnote 200 Euro


...a teraz vás asi napadá, koľko že ten reklamný pútač bude stáť? Záleží samozrejme na veľkosti a kvalite materiálu (POLEPY a ROLL upy).

Máme tu príklad kalkulácie:

REKLAMNÍ POLEP DO VAŠEJ VÝLOHY s rozmermi 400 x 150 cm: 58,26 Euro

ROLL UP o rozmere 85 x 200 cm: 24,42 Euro


Zaujalo vás to? Premýšľali ste už skôr o podobnom reklamnom pútači? Zavolajte nám, prípadne napíšte e-mail a doladíme všetko k vašej spokojnosti.

Ak chcete objednávať priamo, pripíšte do poznámky "reklama".

Obchodné oddělenie

telefon: +420-725-850-101
e-mail: obchod@carero.cz
www.velkoobchod.carero.sk

Zobraziť detail
Zobraziť viac aktualit